Två gånger om året kommer det hem en faktura från förbundet på för nuvarande 215kr. Vid byte av adress eller avslutande av medlemskap är det viktigt att ni meddelar oss detta snarast så inga onödiga utgifter uppstår.

Följande ingår i det du betalar. Terminsavgift till kåren, en avgift till Scouterna, eventuell samverkansorganisation och distrikt. Det ingår en försäkring i avgiften till Scouterna och det är därför viktigt att man betalar sin medlemsavgift. Det ingår även avgift för medlemstidningen.